ODKUPIMY OD CIEBIE ELEMENTY SYSTEMU SUG,  w tym rury ocynkowane, kształtki, zawory, przewody gumowe, centrale sterujące, czujki, zawory, kompletne butle zawierające gaz!

Zdejmiemy z Ciebie odpowiedzialność i zwrócimy część kosztów poniesionych podczas instalacji systemów.

Oferujemy demontaż, utylizację z wystawieniem dokumentów potwierdzających utylizacje butli wraz z środkiem gaszącym (Novec 1230, FM 200, Hfc 227ea, FK-5-1-12, Azot) Systemu Gaszenia Gazem SUG.

Pracujemy na terenie całej Polski.

Według prawa po zakończonej eksploatacji Systemu Gaszenia Gazem butle wraz ze środkiem gaśniczym powinniśmy być poddane utylizacji. Jest to kosztowny proces w którym płacimy za każdy kilogram zutylizowanego gazu. Jeśli ilość gazu nie będzie się zgadzała z prowadzoną ewidencją, za każdy kg ulotnionego gazu do atmosfery zapłacimy karę pieniężną.

W zależności od zawartej umowy, możemy zaoferować również bezpłatny odbiór butli i systemów SUG wraz z demontażem.


Posiadamy uprawnienia F-Gazowe potwierdzone certyfikatami, dzięki którym możemy zajmować się tego typu instalacjami.

Demontujemy i utylizujemy butle wielu producentów, m.in. Kidde, Siemens, Tyco i inne. W razie pytań napisz do nas na adres e-mail: biuro@hide.com.pl lub zadzwoń pod numer: 502 25 00 20